Gezelligheidskoor "de Levensgenieters"

Gezelligheidskoor “de Levensgenieters” in Kaatsheuvel werd op 13 mei 2004 opgericht en bestaat op 13 november 2016 dus 12,5 jaar. Het koor was vanaf het begin een Nederlandstalig koor en we willen een koor zijn dat gezellige en herkenbare liedjes op het repertoire heeft staan. Meteen na oprichting werd de vorming van een combo ter hand genomen. Het koor wordt nog steeds begeleid door dit combo.

 

Het motto dat in onze koornaam zit opgesloten betekent dat we op een gezellige manier en met plezier samen willen zingen. Dit plezier vinden wij belangrijker dan het technisch perfect zingen. Onze wekelijkse repetitie op donderdagavond staat in het teken van de regelmatige optredens. De optredens van de Levensgenieters zijn van goede kwaliteit met een prettige uitstraling. Het repertoire ligt aangenaam in het gehoor, waardoor een groot publiek wordt bereikt.

Het koor staat onder de inspirerende leiding van Erik Potters. We hebben ongeveer 50 zingende leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Belangstellende zijn welkom om vrijblijvend te komen kijken tijdens een van onze repetities.

 

 

Spaardoel

in november vieren wij ons 12,5 jarig bestaan. De inkomsten worden besteed ter dekking van de kosten van het gratis toegankelijke korenfestival, dat wij op 30 oktober in Het Klavier organiseren.