B.C. Internos

Op 1 oktober 1966 werd Internos opgericht nadat het toenmalige doktersechtpaar van Tuyn het initiatief nam tot oprichting van een Kaatsheuvelse bridgeclub.Het bridgeclubje van 12 thuis spelende personen groeide in korte tijd uit naar een bridgeclub met 40 leden.En de naam Internos ? Komt uit het Latijn en staat voor “onder ons”.

 

Met de verhuizing naar de Werft is er ook weer ruimte voor ledengroei en in 2001 bereikt Internos met 143 zijn maximale ledental tot nu toe. Hierna wordt maximale aantal leden op 140 gesteld. (5 lijnen van 14 paren). 1 oktober 2016 wordt het 50 jarig bestaan in “het Klavier” gevierd.

 

 

Spaardoel

De aanschaf van nieuwe bridgemates & ons 50 jarig jubileum